Zapewniamy, że pamiętamy – Pieśń dla Jana Pawła II