Piosenka o uzależnieniu od telefonu komórkowego – “Sieć”